A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema

Gimnazjum

26.11.2013 18:14

 
  

Szanowni Państwo! Drogi uczniu!
Wkrótce wspólnie będziecie podejmować ważną decyzję o wyborze dalszej szkoły. Chcielibyśmy, abyście Państwo przeanalizowali ofertę edukacyjną jaką proponuje Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 2 im Stanisława Lema w Koszalinie przy ulicy Jedności 9.
 

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM

Kandydatów do naszego gimnazjum, którzy zalogowali się już w systemie elektronicznym, prosimy o przyniesienie wypełnionych podań do sekretariatu naszej szkoły.
Możliwe jest wydrukowanie podań na miejscu w naszym gimnazjum.

Przypominamy, że uczniowie, którzy są w obwodzie naszego gimnazjum, logują się w systemie elektronicznym, a podanie wypełniają w sekretariacie naszej szkoły lub przynoszą już wypełnione po  uprzednim pobraniu ze strony internetowej naszego gimnazjum.
 

Nabór elektroniczny

Szanowni Panstwo Drogi Uczniu

Rekrutacja 2014-2015

Dlaczego warto wybrać nasze gimnazjum

Podanie
 

Kryteria oraz liczby punktów za ich spełnienie:

 

Kryterium

Liczba punktów

Sposób dokumentowania

Wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej

Liczba punktów ze sprawdzianu - maksymalnie 40 pkt

Zaświadczenie OKE

Finalista jednej olimpiad przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim:

- Konkurs Języka Polskiego

- Konkurs Matematyczny

15 pkt

Zaświadczenie potwierdzające tytuł finalisty

Ocena ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:

Język polski, matematyka, jeżyk obcy (angielski lub niemiecki)

Celujący – 10 pkt

Bardzo dobry – 8 pkt

Dobry – 6 pkt

Dostateczny – 4 pkt

Dopuszczający – 2 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

do 3,99 – 0 pkt

4,00 – 4,24 – 4 pkt

4,25 – 4,74 - 6 pkt

4,75  – 4,99 – 8 pkt

od 5,00 – 10 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Ocena z zachowania

Dobre – 1 pkt

Bardzo dobre – 3 pkt

Wzorowe – 5 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych w przypadku oddziałów sportowych (Gimnazjum Sportowe nr 1, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 9)

30 pkt

Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO GIMNAZJUM NR 4
 

Uczniowie Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema od 2001 roku odnosili liczne sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Są to wspólne sukcesy uczniów i ich opiekunów. Zachęcenie uczniów do dodatkowej pracy i wysiłku oraz otwarcie przed nimi możliwości rozwoju talentów sprawia nauczycielom szczególną satysfakcję.
Więcej informacji o sukcesach

 


Galeria

Pliki do pobrania


Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema
75-401 Koszalin
ul. Jedności 9
tel. fax - sekretariat: +48 94 342 47 84 tel - kadry: +48 94 342 53 21

e-mail: lo@zs2koszalin.pl gimnazjum@zs2koszalin.pl
Zdjęcie jednostki

Więcej o nas