A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema

Rekrutacja gimnazjum 2016/2017

26.11.2013 18:14

 

                          Szanowni Państwo! Drogi uczniu!
Wkrótce wspólnie będziecie podejmować ważną decyzję o wyborze dalszej szkoły. Chcielibyśmy, abyście Państwo przeanalizowali ofertę edukacyjną jaką proponuje Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 2 im Stanisława Lema w Koszalinie przy ulicy Jedności 9.

Zapraszamy na dzień otwarty szkoły 12.04.2016 r. 
w godz. 1600-
1800

             ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM

Do 28 czerwca 2016r. do godz. 1500- Złożenie przez kandydatów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu oraz wymaganiach dokumentów.
Do 18 lipca 2016r. godz 1500 - Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum.
Do 20 lipca 2016r. godz 1500 -Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum


 

 

 

Kandydatów do naszego gimnazjum, którzy zalogowali sie w systemie elektronicznym, prosimy o przyniesienie wypełnionych podań do sekretariatu naszej szkoły.
Możliwe jest wydrukowanie podań na miejscu w naszym gimnazjum. 

Przypominamy, że uczniowie, którzy są w obwodzie naszego gimnazjum logują się w systemie elektronicznym, a podanie pobrane z systemu przynoszą również do sekretariatu gimnazjum.
 

Szanowni Państwo Drogi Uczniu

rekrutacja
 

zgłoszenie do gimnazjum obwodowego

 

Kryteria oraz liczby punktów za ich spełnienie:

 

Kryterium

Liczba punktów

Sposób dokumentowania

Wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej

Liczba punktów ze sprawdzianu - maksymalnie 40 pkt

Zaświadczenie OKE

Finalista jednej olimpiad przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim:

- Konkurs Języka Polskiego

- Konkurs Matematyczny

15 pkt

Zaświadczenie potwierdzające tytuł finalisty

Ocena ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:

Język polski, matematyka, jeżyk obcy (angielski lub niemiecki)

Celujący – 10 pkt

Bardzo dobry – 8 pkt

Dobry – 6 pkt

Dostateczny – 4 pkt

Dopuszczający – 2 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

do 3,99 – 0 pkt

4,00 – 4,24 – 4 pkt

4,25 – 4,74 - 6 pkt

4,75  – 4,99 – 8 pkt

od 5,00 – 10 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Ocena z zachowania

Dobre – 1 pkt

Bardzo dobre – 3 pkt

Wzorowe – 5 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych w przypadku oddziałów sportowych (Gimnazjum Sportowe nr 1, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 9)

30 pkt

Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO GIMNAZJUM NR 4
 

Uczniowie Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema od 2001 roku odnosili liczne sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Są to wspólne sukcesy uczniów i ich opiekunów. Zachęcenie uczniów do dodatkowej pracy i wysiłku oraz otwarcie przed nimi możliwości rozwoju talentów sprawia nauczycielom szczególną satysfakcję.
Więcej informacji o sukcesach

 


Galeria

Pliki do pobrania


Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema
75-401 Koszalin
ul. Jedności 9
tel. fax - sekretariat: +48 94 342 47 84 tel - kadry: +48 94 342 53 21

e-mail: lo@zs2koszalin.pl gimnazjum@zs2koszalin.pl
Zdjęcie jednostki

Więcej o nas