A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema

Gimnazjum

26.11.2013 18:14

Szanowni Państwo! Drogi uczniu!
Wkrótce wspólnie będziecie podejmować ważną decyzję o wyborze dalszej szkoły. Chcielibyśmy, abyście Państwo przeanalizowali ofertę edukacyjną jaką proponuje Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 2 im Stanisława Lema w Koszalinie przy ulicy Jedności 9.
 

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM

Kandydatów do naszego gimnazjum, którzy zalogowali się już w systemie elektronicznym, prosimy o przyniesienie wypełnionych podań do sekretariatu naszej szkoły.
Możliwe jest wydrukowanie podań na miejscu w naszym gimnazjum.

Przypominamy, że uczniowie, którzy są w obwodzie naszego gimnazjum, logują się w systemie elektronicznym, a podanie wypełniają w sekretariacie naszej szkoły lub przynoszą już wypełnione po  uprzednim pobraniu ze strony internetowej naszego gimnazjum.
 

naborelektroniczny.pdf

Szanowni Panstwo Drogi Uczniu.pdf


rekrutacja2014 2015.pdf

dlaczego warto wybrac nasze gimnazjum.pdf

podanie.doc                                 Kryteria oraz liczby punktów za ich spełnienie:

 

Kryterium

Liczba punktów

Sposób dokumentowania

Wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej

Liczba punktów ze sprawdzianu - maksymalnie 40 pkt

Zaświadczenie OKE

Finalista jednej olimpiad przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim:

- Konkurs Języka Polskiego

- Konkurs Matematyczny

15 pkt

Zaświadczenie potwierdzające tytuł finalisty

Ocena ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:

Język polski, matematyka, jeżyk obcy (angielski lub niemiecki)

Celujący – 10 pkt

Bardzo dobry – 8 pkt

Dobry – 6 pkt

Dostateczny – 4 pkt

Dopuszczający – 2 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

do 3,99 – 0 pkt

4,00 – 4,24 – 4 pkt

4,25 – 4,74 - 6 pkt

4,75  – 4,99 – 8 pkt

od 5,00 – 10 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Ocena z zachowania

Dobre – 1 pkt

Bardzo dobre – 3 pkt

Wzorowe – 5 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych w przypadku oddziałów sportowych (Gimnazjum Sportowe nr 1, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 9)

30 pkt

Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

 

Harmonogram naboru:

 

do 10 marca 2014 r.

Publikacja w systemie naboru elektronicznego pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ oferty edukacyjnej koszalińskich gimnazjów

od 10 lutego 2014 r. do

28 lutego 2014 r.

Składanie podań przez kandydatów do Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół Sportowych

Od 6 marca do 17 marca 2014 r.

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych do oddziałów sportowych: Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Sportowych, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 9

18 marca 2014 r. do godz. 13:00

Ogłoszenie wyników uzdolnień kierunkowych

od 24 marca 2014 r.

do 18 kwietnia 2014 r.

Składanie przez rodziców za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem:

http://nabory.eduportal.koszalin.pl:

- zgłoszenia podjęcia przez dziecko nauki w klasie I w gimnazjum, w obwodzie, którego mieszka dziecko;

- podania o przyjęcie dziecka na wolne miejsca do klasy I gimnazjum spoza obwodu;

Wygenerowane w systemie podanie należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

do 1 lipca 2014 r. do godz. 1500

Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu oraz innych dokumentów

3 lipca 2014 r. godz. 1500

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum  

3 lipca 2014 r. od godz. 15:00

do 7 lipca 2014 r. do godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodziców woli podjęcia nauki w gimnazjum, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

7 lipca 2014 r. godz. 15:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły

do 14 lipca 2014 r.

Składanie w gimnazjum wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

 

 Składanie podań odbywa się  od 24 marca do 18 kwietnia 2014r. do godziny 15:00

Dzień Otwarty Szkoły – 20 marca 2014 r. godz. 14:00 – 16:00
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO GIMNAZJUM NR 4


Galeria

Pliki do pobrania


Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema
75-401 Koszalin
ul. Jedności 9
tel. fax - sekretariat: +48 94 342 47 84 tel - kadry: +48 94 342 53 21

e-mail: lo@zs2koszalin.pl gimnazjum@zs2koszalin.pl
Zdjęcie jednostki

Więcej o nas